Logo_01.jpg Pasek_G_01.jpg Pasek_G_02.jpg
Pasek_G_04.jpg Pasek_G_05.jpg

REGULAMIN

Zasady współpracy

Z naszego doświadczenia wynika, że ustalenie na samym początku kilku zasad zapewnia dobrą współpracę pomiędzy trenerem a uczestnikami szkolenia, a także sprzyja realizacji celu spotkań. Poniżej zostały one przedstawione w punktach. Prosimy o:

 • Podjęcie odpowiedzialności za psa w procesie szkolenia.

Celem tej reguły jest stworzenie pary „opiekun-pies”, która w procesie szkolenia będzie zdobywać nowe umiejętności. Pojawiające się trudności będą również rozwiązywane wewnątrz relacji „opiekun-pies”.

 • Mówienie bez obaw o problemach związanych z procesem szkolenia.

Każdy problem związany z procesem szkolenia jest istotny, ze względu jednak na ograniczony czas trwania spotkania ważne jest, by był on przedstawiony rzeczowo.

 • Unikanie mówienia o rzeczach niezwiązanych ze szkoleniem psów.

Celem tej reguły jest zdobywanie umiejętności koncentrowania się na procesie szkolenia (np. zachowaniach psa), a nie poszukiwanie zewnętrznych przyczyn trudności.

 • Akceptacja metody szkolenia psów zaproponowanej przez nas.

Podejmując szkolenie uczestnik wyraża akceptację naszej metody pracy z psem. Oznacza to, że metody szkolenia psa nie będą przedmiotem dyskusji podczas spotkań, będą przyjmowane z zaufaniem, oraz że podczas trwania programu treningowego nie będą podejmowane inne metody szkolenia.

 • Niewywoływanie zachowań agresywnych i strachu u swojego psa.

Reguła ta wynika z poprzedniej i związana jest z metodą szkolenia. Nie ma w niej miejsca na motywowanie psa do pracy poprzez wywoływanie strachu lub agresji.

Zasady organizacyjne

Ze względu na bezpieczeństwo psów i komfort właścicieli prosimy o przestrzeganie kilku zasad organizacyjnych:

 • Przed zajęciami psy powinny mieć możliwość kilkunastominutowego swobodnego spaceru.
 • Podczas zajęć psy są asekurowane smyczą i nie mogą zbliżać się do innych psów i ludzi. Może to nastąpić jedynie na wyraźną prośbę osoby prowadzącej i pod jej kontrolą.
 • Właściciel powinien być przygotowany na ewentualną konieczność posprzątania po swoim psie.
 • W zajęciach może uczestniczyć dowolna ilość osób, jednak jedna osoba powinna być wskazana jako odpowiedzialna i uczestniczyć we wszystkich zajęciach bez wyjątku.
 • Zajęcia rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonej godzinie. Wejście psa po rozpoczęciu zajęć rozprasza psy i powoduje przerwę w pracy.
 • Program kolejnych zajęć konsekwentnie wynika z poprzednich, w związku z tym obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest indywidualne odpracowanie opuszczonych zajęć poza godzinami kursu za dodatkową odpłatnością.