Logo_01.jpg Pasek_G_01.jpg Pasek_G_02.jpg
Pasek_G_04.jpg Pasek_G_05.jpg

Szkoły wyższe

Program zajęć dla szkół wyższych i grup zorganizowanych


Blok 1: POKAZ PRACY PSA ASYSTUJĄCEGO

    1. Pokaz umiejętności psa asystującego, oraz zabawne sztuczki:

  • Siad
  • Waruj
  • Podaj
  • Slalom
  • Kółeczko
  • Cofaj się
  • Chowaj się

    2. Pokazanie w jaki sposób można nauczyć psa nowego polecenia.


Blok 2: MOŻLIWOŚI REHABILITACJI I TERAPII Z UDZIAŁEM PSÓW

    1. Kilka słów o historii naszych kontaktów z psami
    2. Kiedy i w jaki sposób zaczęto wykorzystywać zwierzęta jako pomoc w terapii
    3. Ukazanie dobroczynnego wpływu zwierząt
    4. Psy pracujące:

  • Różne typy psów pracujących z wyróżnieniem psów asystujących osobom niepełnosprawnym na wózkach oraz psów pracujących w dogoterapii
  • Omówienie najnowszych metod szkolenia
  • Omówienie możliwości wykorzystania psów
  • Omówienie etapów szkolenia psa asystującego

    5. Omówienie niebezpieczeństw związanych z prowadzaniem dogoterapii


Blok 3: WPROWADZENIE W ŚWIAT PSÓW

    1. Język psi

  • Sygnały uspakajające
  • Sygnały grożące

    2. Hierarchia wśród psów, teoria dominacji
    3. Czym jest agresja u psów, różnice pomiędzy agresję naturalna a patologiczną
    4. Omówienie poszczególnych etapów poprzedzających atak psa, oraz omówienie sposobu postępowania w takim wypadku.GRUPA:
            Blok 1:
od 25 do 30 uczestników
            Blok 2: od 30 uczestników
            Blok 3: od 30 uczestników

CZAS TRWANIA:
            Blok 1:
45 minut
            Blok 2: 1.5 godziny
            Blok 3: 1.5 godziny

CENA:
            Blok 1 + Blok 2:
350 zł
            Blok 3: 200 zł
            Blok 1 + Blok 2 + Blok 3: 450 zł

do gory